Krigsmuseene i Bergen og omegn

Bergenhus festningsmuseum

Bergenhus festningsmuseum holder til i det gamle Magasinbygget på Koengen og  tar for seg lokal og nasjonal forsvarshistorie.

       

Festningsmuseet drives av seks ivrige og entusiastiske pensjonister fra Forsvaret og «museumsverdenen» under ledelse av en militær sjef. Til sammen har de ansatte over 300 års militær erfaring og kunnskap, samt nesten ubegrensede mengder med interesse og nysgjerrighet.Museet er tilrettelagt for bevegelseshemmede, med rullestolrampe, heis og handikaptoalett. All informasjon i festningsmuseet og alle tekster i utstillingene er på norsk, engelsk, fransk, spansk og tysk. Det finnes veiledere som besøkende kan låne mens de besøker museet på de samme språkene.

Etablering

Arbeidet med å opprette et museum i Bergen viet motstandskampen under andre verdenskrig startet allerede kort tid etter krigens slutt. Mange gode initiativ førte ikke frem, men da omstillingene i Forsvaret for alvor skjøt fart fra 1996, tok Kommandanten på Bergenhus  initiativ til at Magasinbygningen på Koengen kunne frigjøres til museumsformål. Etter påtrykk fra Bergen Forsvarsforening, bevilget Stortinget midler, som sammen med innsamlede penger, gjorde at Magasinbygningen kunne ombygges. Den 9. april 2006 kunne museet endelig åpnes av Gunnar "Kjakan" Sønsteby. Tre utstillinger knyttet til motstandskampen var på plass ved åpningen, seinere har museet fått flere andre utstillinger.

Faste utstillinger

    • Motstandskampen i Bergensområdet 1940 - 1945
    • Den sensurerte presse og illegal presse
    • Bergenhus Festnings historie
    • Norske avdelinger i internasjonale operasjoner (Int Ops)
    • Kvinners innsats i Forsvaret

Omvisning og foredrag kan avtales for grupper og skoleklasser. En boksamling med over tusen titler relatert til forsvar, andre verdenskrig, andre kriger og konflikter er også tilgjengelig.

Temporære utstillinger på festningsmuseet

Se samlingene

Forsvarsets museer 

 

 

Åpningstider
11.00–17.00 alle dager


Priser
Gratis inngang for alle

Tilgjengelig for alle. Rullestolrampe ved ytterdør. HC-toalett

Adresse
Koengen, Bergenhus Festning

Kontakt
Major Harald Gåsø
Telefon: (+47) 989 03 351
hgaso@mil.no 

Translate »