Krigsmuseene i Bergen og omegn

Bergenhus Festningsmuseum

Det hadde vært arbeidet med å opprette et museum i Bergen viet motstandskampen under den annen verdenskrig (1940-45) fra kort tid etter krigens slutt. Mange gode initiativ hadde ikke ført frem. Men da omstillingene i Forsvaret for alvor skjøt fart fra 1996, tok Kommandanten på Bergenhus initiativ til at Magasinbygningen på Koengen kunne frigjøres til museumsformål. Etter påtrykk fra Bergen Forsvarsforening, bevilget Stortinget midler, som sammen med innsamlede penger, gjorde at Magasinbygningen kunne ombygges. Den 9 april 2006 kunne museet endelig åpnes av Gunnar "Kjakan" Sønsteby. Tre utstillinger knyttet til motstandkampen var på plass ved åpningen, seinere har museet fått flere andre utstillinger.

I dag er det fem permanente utstillinger:

  • Motstandskampen i Bergensområdet 1940 - 1945
  • Den sensurerte presse og illegal presse
  • Bergenhus Festnings historie
  • Norske avdelinger i internasjonale operasjoner (Int Ops)
  • Kvinners innsats i Forsvaret

Festningsmuseet har også temporære utstillinger som står i inntil et år. Nå viser vi en utstilling som heter «Våre lokale helter» som forteller historiene til noen lokale gutter/unge menn – noen ikke en gang ute av tenårene - som kjempet på sjøen, på land og i luften under andre verdenskrig. Utstillingen vil stå frem til sommeren 2020.

Omvisning og foredrag kan avtales for grupper og skoleklasser. En boksamling med over tusen titler relatert til forsvar, andre verdenskrig, andre kriger og konflikter er også tilgjengelig.

Nettsider: https://forsvaret.no/kultur/museer/Bergenhus-festningsmuseum

Åpningstider
11.00–17.00 alle dager


Priser
Gratis inngang for alle

Tilgjengelig for alle. Rullestolrampe ved ytterdør. HC-toalett

Adresse
Koengen, Bergenhus Festning

Kontakt
Major Harald Gåsø
Telefon: 98 90 33 51
hgaso@mil.no

Translate »