Krigsmuseene i Bergen og omegn

Gestapomuseet

Gestapomuséet er et museum under utvikling og driftes i dag på frivillig basis av Gestapomuséets forening. Museumslokalene befinner seg i 4. etg. i Veiten 3 hvor det er bevart fire fangeceller fra krigens dager. Museet har også navnet sitt fra navnet på bygget; «Gestapohuset», slik det ble omtalt av folk under den tyske okkupasjonen. Her satt norske motstandsmenn og kvinner i påvente av brutale avhør som for flere motstandsfolk ble skjebnesvangre. På celleveggen kan vi fremdeles se små tegn og setninger som gir oss en vag opplevelse av det de tenkte og opplevde. Selv om ikke museet er ferdig, ønsker vi likevel å åpne opp for at interesserte kan besøke oss å se fangecellene. De vil for fremtiden bli «hjertet» i museet.

Tilbud som er under utarbeidelse:
Undervisningsopplegg for skoleklasser i ungdomstrinnene og videregående.

Vi kan også være behjelpelige med personsøk i haftbøkene og er generelt interessert i å samle nytt materiale om personer som opphold seg i Veiten, eller har slektninger som oppholdt seg her.

Nettside: www.gestapomuseet.no

Åpningstider

Omvisning etter avtale

Sommersesong

21. juni – 15. august
Mandag 9:00 - 15:30
Onsdag 9:00 - 15:30
Fredag 9:00 - 15:30
Søndag 12:00 - 17:00 i juli

Priser
Voksen over 16 år kr. 100,-

Adresse
Inngang i Chr. Michelsensgt. 10, 5012 Bergen
Ring på porttelefon "Gestapomuseet"
Veiten 3
5012 Bergen

Kontakt
Tlf. : 909 55 097
E-post:
gita.storegjerde@uib.no

Translate »