Krigsmuseene i Bergen og omegn

Gestapomuseet

Gestapomuséet er et museum under utvikling og driftes i dag på frivillig basis av Gestapomuséets forening. Museumslokalene befinner seg i 4. etg. i Veiten 3 hvor det er bevart fire fangeceller fra krigens dager. Museet har også navnet sitt fra navnet på bygget; «Gestapohuset», slik det ble omtalt av folk under den tyske okkupasjonen. Her satt norske motstandsmenn og kvinner i påvente av brutale avhør som for flere motstandsfolk ble skjebnesvangre. På celleveggen kan vi fremdeles se små tegn og setninger som gir oss en vag opplevelse av det de tenkte og opplevde. Selv om ikke museet er ferdig, ønsker vi likevel å åpne opp for at interesserte kan besøke oss å se fangecellene. De vil for fremtiden bli «hjertet» i museet.

Tilbud som er under utarbeidelse:
Undervisningsopplegg for skoleklasser i ungdomstrinnene og videregående.

Vi kan også være behjelpelige med personsøk i haftbøkene og er generelt interessert i å samle nytt materiale om personer som opphold seg i Veiten, eller har slektninger som oppholdt seg her.

Nettside: www.gestapomuseet.no

Åpningstider
Museet er ikke ferdig utbygget
Besøk i cellegangen mm. etter avtale

Priser
Voksen kr. 100,-
Barn under 17 kr. 50,-
Skoleelever gratis
Pensjonister kr. 50,-
Studenter kr. 50,-
Grupperabatt etter avtale

Omvisning etter avtale
Tilkomst via heis er mulig

Adresse
Veiten 3
5012 Bergen

Kontakt
Tlf: 932 66 450
E-post: Stein.larsen@isp.uib.no

Andre kontakter:

Gita-Govinda Frimannslund Storegjerde
mobil 918 76 318
e-post: gita.storegjerde@uib.no

Eva Bjørø Pedersen, mobil 994 27 147

Helge Kaurin Nilsen, mobil 474 18 599

Knut Harald Ekle, mobil 413 29 612

Translate »