Krigsmuseene i Bergen og omegn

Fjell festning

Fjell festning var en av de største festningene i Norge under den andre verdenskrig. Festningen er et kystforsvarsanlegg på Sotra i Fjell kommune og tilhørte den tyske Kriegsmarine. Tidligere driftet Museum Vest festningen, men etter at Stiftinga Fjell festning avsluttet kontrakten med Museum Vest ble driften fra og med 1. januar 2024 tilbakeført til eierne. 

Festnngen var ogsså kjent som Fjell fort, Batterie Fjell, Fesung Sotra, MKB 11/504, og Donner Felix. Festningen var bygget som et forsvar rundt hovedvåpenet, tre 28,3 cm kanoner plassert i et pansertårn med en maksimal rekkevidde på 37 km. Kanontårnet kom opprinnelig fra slagkrysseren «Gneisenau» der tårnet het «Bruno» og var det andre tårnet fra baugen. Festningens hovedformål var å forsvare innseilingen til Bergen, nord og sør for Sotra. I tillegg til kanonen bygget man et stort luftvernbatteri (flak-batteri, fra tyskFLugAbwehrKanone: Antiluftskyts) på samme sted, som beskyttet ikke bare selve festningen, men også en av hovedinnflyvningsrutene mot Bergen. Luftvernbatteriet var i bruk under allierte bombeangrep mot Bergen, men hovedskytset med trippelkanonene ble aldri brukt i kamp.

 

 

Les mer om Fjell festning her

 

 

Adresse
Festningsvegen 50, 5357 Fjell

Kontakt

Jan Utkilden

Styreleder

Telefon (+47) 941 53 303

 

Translate »