Krigsmuseene i Bergen og omegn

Festningsmuseets temporære utstillinger

De siste årene har det vært installert en rekke temporære utstillinger på Bergenhus festningsmuseum. Det finnes vandreutstillinger montert inne i museet, og det skiftes årlig utendørs utstillinger ved museets inngangsparti som produseres av museets egne ansatte.

Vandreutstillingene innendørs er produsert av ulike kunstnere og kulturinstitusjoner, og henger i rundt ett år om gangen før de sendes videre til nye steder.

Bidrag (2021)

Utstillingen tar for seg norske soldaters personlige opplevelser i internasjonale operasjoner fra Tysklandsbrigadene og frem til i dag. Vandreutstillingen var utviklet av Kim Søderstrøm og ble også stilt ut på Falstadsenteret.

Foto: Kim Søderstrøm

Les mer om utstillingen her.

Den vanskelige freden (2022)

Foto: Bergenhus festningsmuseum

Utstillingen tar for seg tiden etter andre verdenskrig og utfordringene som det norske samfunn stod ovenfor. Norge trådte inn i en tid preget av en rekke særegenheter, paradokser og rystende moralske, juridiske og politiske vurderinger. Vandreutstillingen var utviklet av ansatte ved Stiftelsen Lenken og bestod av plakater og digitale installasjoner.

Sammen med utstillingen kom en gassinstallasjoner laget av kunstneren Krister S. Hammersland. Utstillingen henger fortsatt i festningsmuseet.

Les mer om utstillingen her

Ett år med krig i Europa (2023)

Foto: Monica Strømdahl

Utstillingen tar for seg krigen i Ukraina og er laget av journalist Monica Strømdahl som gjennom tekst og bilder formidler hverdagsliv i det hardt prøvede Ukraina. Utstillingen henger fortsatt i festningsmuseet. Sammen med utstillingen er Kristers S. Hammerslands glasskunst installert.

Les mer om utstillingen her

Utstilling utendørs

Portene inn til Bergenhus er åpne mellom 07.00-23.00, alle dager. Den utendørs utstillingen kan sees alle dager innenfor dette tidsrommet.

Foto: Bergenhus festningsmuseum

Haakonsvern Orlogsstasjon 60 år (2023)

Utstillingen kom opp i mai 2023 og er montert på den store veggen ved inngangen til festningsmuseet der det året rundt henger en utstilling med god belysning. I inngangspartiet er det også installert en digital utstillingsdel.

Foto: Bergenhus festningsmuseum

Shetlandsgjengen (2022)

Motstandsmannen Gunnar Sønsteby sa på sine eldre dager at: «De virkelige heltene – de var på sjøen. Uteseilerne i handelsflåten, i konvoifart og de som krysset Nordsjøen». Shetlandsgjengen var i konstant livsfare under overfarten mellom Norge og Storbritannia.

Foto: Bergenhus festningsmuseum

Heimevernet 75 år (2021)

Den 29. april 2021 ble den nye utdendørsutstillingen i anledningen Heimevernets 75-årsjubileum avduket. Utstillingene er like flotte, om ikke flottere i flombelysning på kvelden, som i dagslys. Ta turen til festningsmuseet i skumringen å få med deg utstillingen.

Translate »